- Akrylbearbeiding English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Forside | Profil | Kontakt

 

Hvordan kan akrylemner bli rimelig?


En fornuftig pris forutsetter at man tenker gjennom konstruksjon, materialer og produksjon. Her er et par forslag:
 • Undersøk pris og tilgjengelighet
  En av fordelene ved akryl er valgmulighetene. En nesten uendelig mengde med farger, tykkelser, profiler og overflater. Men det innebærer også at ikke alle typer er på lager eller at de må produseres først. Før du bestemmer deg endelig for en type kan du undersøke om den er på lager i Danmark, leveringstid osv. Kanskje finnes det en farge eller en type som ligger tett opp til ditt opprinnelige valg, men som er mye billigere.
 • Tenk på plateformat/profillengde
  Ekstruderte akrylplater leveres som standard i formatet 1250 x 2050 mm og 2050 x 3050. Støpte plater leveres i formatet 2030 x 3050 mm. Profiler leveres i 2 eller 4 meters lengde. Hvis det er mulig skal du konstruere emnet slik at det blir minst mulig svinn. F.eks. er et plateformat på 700 x 700 mm et dårlig valg. 600 x 600 mm et godt valg (se eksempel nedenfor). Ofte vil du selv måtte betale for svinnet. Særlig hvis du har valgt en spesiell farge eller overflate. Det er ikke mulig å selge svinnet til andre.
 • Sørg for at designet evalueres tidlig
  Det er ingen verdi i en fantastisk idé som ikke kan realiseres. Når du har en klar idé om designet skal du kontakte en produsent med en skisse eller tegning. Kanskje er det for vanskelig å produsere, eller det lar seg kanskje ikke gjøre. Det kan også hende at du kan få et godt råd om en bedre og billigere måte å gjøre det på.
 • Spør etter priser for forskjellig stykktall
  Ved ordreproduserte emner er prisen i stor grad avhengig av stykktallet. Nedenfor vises et eksempel fra vårt tilbudssystem. Det er mange penger å spare ved å bestille 1 x 100 stk. istedenfor 10 x 10 stk.
 • Vurder frakten
  Tilbud fra ordreproduserende virksomheter er som regel gitt med leveringsbetingelsene "fra fabrikk". Dvs. at du betaler frakten og står for risikoen. Akryl er sårbar og pakke inn slik at volumet blir stort. Transportøren kan heller ikke stable det. Dermed kan frakten bli en stor del av prisen. Hvis du kan konstruere emnene slik at de kan legges inni hverandre eller settes samme på leveringsstedet, kan prisen og risikoen ved frakt reduseres betraktelig.
 • Press prisen - med omtanke
  Hvis du presser prisen hver gang du bestiller, vil din leverandør automatisk forhøye startprisen og så er du like langt. Det er ok å forhandle hvis prisen er for høy eller hvis det er nødvendig for at prosjektet skal gå rundt. Hvis du gjør det hver gang er leverandøren kanskje ikke så imøtekommende den dagen du virkelig har bruk for en god pris.
 • Bestill i god tid
  Selv om du har undersøkt leveringstiden på akryl og produksjonstiden, er det ikke ensbetydende med at det fremdeles holder når du innleverer din ordre. Kanskje er materialet ikke lager likevel, produksjonstiden er lengre enn forventet, og plutselig må emnene produseres med overtidsarbeid og sendes ekspress. Hvis du har en deadline som må overholdes, blir det fort dyrt. Men det er jo allment kjent og nødvendigvis akseptert at reklamefolk har en genfeil som påbyr dem alltid å bestille for sent.
 • Angi toleranser, men unngå unødvendige toleranser
  Mer i neste avsnitt.
Priseksemple på acryl
Prisene ved ordreproduserte emner avhenger av stykktallet. Her er et eksempel fra Induflex' tilbudssystem. Den høye prisen ved små stykktall skyldes oppstart av maskiner. F.eks. kan oppstarttiden være 1/2 time. Pris 250 kr. Hvis det bestilles 5 stk. utgjør oppstarten 250kr/5 = 50 kr/stk. Ved 100 stk. 250kr/100 = 2,50 kr/stk. I tillegg kommer generelle administrasjonsutgifter (ordreplanlegging, fakturering osv.) på 100-200 kr som også skal deles på stykktallet.

acryl pladeoptimering
Eksempel på uheldig valg av platestørrelse.
Plater på 700 x 700 mm vil resultere i et svinn på 60 % når de sages ut av standard akrylplater.
  Bearbeiding
Sponavvirkende
  Laserskjæring
  Liming
  Knekking
  Polering
  Gravering
  Termoforming
   
  Egenskaper
  Anvendelse
  Produksjon av plater og profiler
  Støpt kontra ekstrudert akryl
  Kjemikalieresistens
  Strukturelle egenskaper
  Dimensjonsstabilitet
  Rengjøring
  Brenning
  Temperatur
  Spenninger og kjerver
  Trykking på akryl
  Akryl kontra glass
  Akryl kontra polykarbonat
  Handelsnavn for akryl
  Environmental impacts of acrylics

   
  Q&A
  Hvordan kan akrylemner bli rimelig?
  Hva er toleranser?
  Hvor kjøper man akryl?
  Hvor stor er varmeutvidelsen for akryl?

© 2009-2020 Induflex A/S Induflex A/S - Fabriksvej 3 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-post