- Akrylbearbejdning English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Forside | Profil | Kontakt

 

Hvad er tolerancer og hvordan angives de på akryl?

Tolerancer bruges til at angive hvor meget et mål må afvige fra det angivne. F.eks. at en akrylplade på 100 X 150 mm, kun må afvige 1 mm på hver led. Tolerancer er vigtige fordi de entydig fastsætter hvad der er "godt nok" til den funktion som akrylkonstruktionen skal opfylde. Hvis ovennævnte akrylplade er til et skilt der skal sidde på en væg, er en tolerance på 1 mm ok. Men hvis pladen er til et elektronikdisplay er det ikke ok, fordi den sandsynlig ikke vil passe ind i den tilhørende elektronikkassen. Her vil en tolerance på 0,2 mm være mere passende.

Man kan så spørge sig selv "Hvorfor sætter man så ikke bare 0,2 mm på som tolerance, så kan akrylpladen bruges både til skilt og display?""
Svaret er at snævre tolerancer koster penge. En akrylplade med tolerancen 1 mm på bredde og højde kan saves ud. Det er billigt at save. En akrylplade med en tolerance på 0,2 mm kræver laserskæring eller fræsning. Det er ikke billigt..

Summa summarum, sæt tolerancerne så højt som muligt.

Tolerancer sættes på en tegning eller skitse ved at følge forskellige standarder. Indenfor akrylbranchen især, DS/ISO 2768-1 og DS/ISO 2768-2. Designer man akryldele kan det kraftigt anbefales at tage et lille kursus, fordi korrekt angivet og realistiske tolerancer fortæller, at man har tænkt sig om og utvetydigt ønsker at kommunikere hvad der forventes. På tegningen nedenfor ses hvordan tolerancer kan angives.


Tolerancesætning af acrylemne Toleranceangivelse på et akrylemne fremstillet af 5 mm klar akryl.

A: Bredde. Tolerancen angives med en øvre og nedre værdi. Dvs. at den acceptabel bredde er 99-101 mm.
B: Vinkel. Acceptabel mål 59-61 grader.
C: Diameter. Hullet er tolerancesat med en nedre tolerance på -0,0. Derved gør designeren opmærksom på at det er meget vigtigt, at hullet i akrylpladen ikke er mindre end 40,0 mm. Man kan forstille sig at pladen skal passe præcist til en anden del af konstruktionen. Med den tolerance må hullet kun svinge mellem 40,0 og 40,2 mm. Det er en snævre tolerance til et stykke akryl. Det vil f.eks. være svært at opnå med laserskæring. Tolerancen vil gøre emnet dyrere end hvis den øvre tolerence var 40,4 mm.
D: Radius. Hjørneafrundingen skal være mellem radius 4,8 og 5,2 mm.
E: Enhedsangivelse.
F: Angivelse af tolerancestandard. Alle mål som ikke er toleranceangivet skal påsættes tolerancer som beskrevet i DS/ISO 2768-1 m. På tegningen er der 3 sådanne mål (I).
G: Materiale angivelse. 5 mm støbt klar akryl (Støbt akryl kan være valgt fordi det er mere resistens overfor kemikalier end ekstruderet akryl).
H: Kontrollinie. Angiver den viste box er 10x10 mm. Dette er lavet som en ekstra sikkerhed ved udveksling af filer. Erfaringen viser at selv om der på tegningen står at mål er i mm, kan den godt være tegnet i cm, tommer eller 1:2. Hvis du f.eks. tegner i cm og sender filen til en der tegner i mm, kan det nemt går galt - og gør det jævnligt.
I: Mål uden tolerancer. Tolerancerne findes ved at benytte den angivne standart (F).
J: Tykkelsestolerance. En støbt klar akrylplade svinger +/- 10% eller mellem 4.5 og og 5,5 mm. Det kan der ikke laves om på. Den angivne tolerancen på tykkelsen (4,8 - 5,2 mm) kan derfor ikke opnås. Designeren må derfor enten øge tykkelsestolerancen på akrylemnet eller ændre design.
  Bearbejdning
Spåntagende
  Laserskæring
  Limning
  Bukning
  Polering
  Gravering
  Termoformning
   
  Egenskaber
  Anvendelse
  Produktion af plader og profiler
  Støbt kontra ekstruderet akryl
  Kemikalieresistens
  Strukturelle egenskaber
  Dimensionsstabilitet
  Rengøring
  Brand
  Temperatur
  Spændinger og kærv
  Trykning på akryl
  Akryl kontra glas
  Akryl kontra polycarbonat
  Handelsnavne for akryl
  Akryls miljøpåvirkninger

   
  Q&A
  Hvordan får jeg akrylemner billig?
  Hvad er tolerancer?
  Hvor købes akryl?
  Hvor stor er varmeudvidelsen for akryl?

© 2009-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-mail