- Akrylbearbeiding English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Forside | Profil | Kontakt

 

Hva er toleranser og hvordan angis de for akryl?

Toleranser brukes til å angi hvor mye et mål kan avvike fra det angitte. F.eks. at en akrylplate på 100 X 150 mm kun kan avvike 1 mm hver vei. Toleranser er viktig fordi de entydig fastsetter hva som er "godt nok" til den funksjonen som akrylkonstruksjonen skal oppfylle. Hvis ovennevnte akrylplate skal brukes til et skilt som skal sitte på en vegg, er en toleranse på 1 mm ok. Men hvis platen skal brukes til et elektronikkdisplay er det ikke ok, fordi den sannsynligvis ikke vil passe inn i den tilhørende elektronikkassen. Her vil en toleranse på 0,2 mm være mer passende.

Så kan man spørre seg "Hvorfor setter man da ikke bare 0,2 mm som toleranse, så kan platen brukes til både skilt og display?"
Svaret er at små toleranser koster penger. En akrylplate med toleranse 1 mm på bredde og høyde kan sages ut. Det er billig å sage. En akrylplate med en toleranse på 0,2 mm krever laserskjæring eller fresing. Det er ikke billig ...

Summa summarum, sett toleransen så høyt som mulig.

Toleranser settes på en tegning eller skisse ved å følge forskjellige standarder. I akrylbransjen særlig, DS/ISO 2768-1 og DS/ISO 2768-2. Hvis man designer akryldeler, anbefaler vi på det sterkeste å ta et lite kurs, for korrekt angitte og realistiske toleranser forteller at man har tenkt seg om og utvetydig ønsker å kommunisere hva som forventes. På tegningen nedenfor ser man hvordan toleranser kan angis.


Tolerancesætning af acrylemne Toleranseangivelse på et akrylemne produsert av 5 mm klar akryl.

A: Bredde. Toleransen angis med en øvre og nedre verdi. Dvs. at den akseptable bredden er 99-101 mm.
B: Vinkel. Akseptabelt mål 59-61 grader.
C: Diameter. Hullet er toleransesatt med en nedre toleranse på -0,0. Derved gjør designeren oppmerksom på at det er meget viktig at hullet i akrylplaten ikke er mindre enn 40,0 mm. Det kan være at platen skal passe nøyaktig sammen med en annen del av konstruksjonen. Med denne toleransen skal hullet kun variere mellom 40,0 og 40,2 mm. Det er en liten toleranse for et stykke akryl. Det vil f.eks. være vanskelig å oppnå med laserskjæring. Toleransen vil gjøre emnet dyrere enn om den øvre toleransen var 40,4 mm.
D: Radius. Hjørneavrundingen skal være mellom radius 4,8 og 5,2 mm.
E: Enhetsangivelse.
F Angivelse av toleransestandard. Alle mål som ikke er toleranseangitt skal angis med toleranse som beskrevet i DS/ISO 2768-1 m. På tegningen er det 3 slike mål (I).
G: Materialangivelse. 5 mm støpt klar akryl (støpt kan være valgt fordi den er mer resistent overfor kjemikalier enn ekstrudert akryl).
H: Kontrollinje. Angir at den viste boksen er 10x10 mm. Dette er gjort som en ekstra sikkerhet ved utveksling av filer. Erfaringen viser at selv om tegningen angir et mål i mm, kan det fort gå galt - og det gjør det med jevne mellomrom.
I: Mål uten toleranser. Toleransene finnes ved å benytte den angitte standarden (F).
J: Tykkelsestoleranse. En støpt klar akrylplate svinger +/- 10% eller mellom 4,5 og 5,5 mm. Det kan ikke gjøres om på. Den angitte toleransen for tykkelsen (4,8 - 5,2 mm) kan derfor ikke oppnås. Designeren må derfor enten øke tykkelsestoleransen på akrylemnet eller endre design.
  Bearbeiding
Sponavvirkende
  Laserskjæring
  Liming
  Knekking
  Polering
  Gravering
  Termoforming
   
  Egenskaper
  Anvendelse
  Produksjon av plater og profiler
  Støpt kontra ekstrudert akryl
  Kjemikalieresistens
  Strukturelle egenskaper
  Dimensjonsstabilitet
  Rengjøring
  Brenning
  Temperatur
  Spenninger og kjerver
  Trykking på akryl
  Akryl kontra glass
  Akryl kontra polykarbonat
  Handelsnavn for akryl
  Environmental impacts of acrylics

   
  Q&A
  Hvordan kan akrylemner bli rimelig?
  Hva er toleranser?
  Hvor kjøper man akryl?
  Hvor stor er varmeutvidelsen for akryl?

© 2009-2020 Induflex A/S Induflex A/S - Fabriksvej 3 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-post