– Akrylbearbetning English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Förstasidan | Profil | Kontakt

 

Vad är toleranser och hur anges de för akryl?

Toleranser används för att ange hur mycket ett mått får avvika från det angivna. T.ex. att en akrylskiva på 100 X 150 mm, endast får avvika 1 mm i varje riktning. Toleranser är viktiga för att de entydigt fastställer vad som är "tillräckligt bra" för den funktion som akrylkonstruktionen ska uppfylla. Om ovan nämnda akrylskiva är för en skylt som ska sitta på en vägg är en tolerans på 1 mm OK. Men om skivan är till en elektronikdisplay är det inte ok, för den kommer troligtvis inte att passa in i den tillhörande elektroniklådan. Här kommer en tolerans på 0,2 mm att vara mer passande.

Man kan fråga sig ”Varför sätter man då inte bara 0,2 mm som tolerans så att akrylskivan kan användas för både skylt och display?”
Svaret är att det är dyrt med snäva toleranser. En akrylskiva med toleransen 1 mm på bredden och höjden kan sågas ut. Det är billigt att såga. En akrylskiva med en tolerans på 0,2 mm kräver laserskärning eller fräsning. Det är inte billigt.

Summa summarum, sätt toleranserna så högt som möjligt.

Toleranser sätts på en ritning eller skiss genom att följa olika standarder. Särskilt inom akrylbranschen, DS/ISO 2768-1 och DS/ISO 2768-2. Designar man akryldelar rekommenderas det att ta en liten kurs, för korrekt angivna och realistiska toleranser berättar att man har tänkt sig för och utan tvivel vill berätta vad man förväntar sig. På ritningen nedan visas hur toleranser kan anges.


Tolerancesætning af acrylemne Toleransangivelse på ett akrylämne tillverkat av 5 mm klar akryl.

A: Bredd. Toleransen anges med ett övre och ett nedre värde. Dvs. att den acceptabla bredden är 99–101 mm.
B: Vinkel. Acceptabelt mått 59–61 grader.
C: Diameter. Hålet har en nedre tolerans på -0,0. Därmed gör designern uppmärksam på att det är mycket viktigt att hålet i akrylskivan inte är mindre än 40,0 mm. Man kan tänka sig att skivan ska passa exakt till en annan del av konstruktionen. Med den toleransen får hålet endast variera mellan 40,0 och 40,2 mm. Det är en snävare tolerans än för en bit akryl. Det kommer till exempel att vara svårt att uppnå med laserskärning. Toleransen kommer att göra ämnet djupare än om den övre toleransen var 40,4 mm.
D: Radie. Hörnavrundningen ska ha en radie mellan 4,8 och 5,2 mm.
E: Enhetsangivning.
F: Angivning av toleransstandard. Alla mått som inte har angetts med toleranser ska påföras toleranser enligt beskrivning i DS/ISO 2768-1 m. På ritningen finns det tre sådana mått (I).
G: Materialangivelse. 5 mm gjuten klar akryl (gjuten akryl kan ha valts för att det är tåligare mot kemikalier än extruderad akryl).
H: Kontrollinje Anger att den visade rutan är 10x10 mm. Detta har gjorts som en extra säkerhet vid utväxling av filer. Erfarenheten visar att även om det på ritningen står att måtten har angetts i mm kan den mycket väl vara ritad i cm, tum eller 1:2. Om du t.ex. ritar i cm och skickar filen till en som ritar i mm kan det lätt bli fel – och det gör det ofta.
I: Mått utan toleranser. Toleranserna får man reda på genom att använda den angivna standarden (F).
J: Tjocklekstolerans. En gjuten klar akrylskiva varierar +/- 10 % eller mellan 4,5 och 5,5 mm. Det kan man inte ändra på. Den angivna toleransen för tjockleken (4,8–5,2 mm) går därför inte att uppnå. Designern måste därför antingen öka tjocklekstoleransen för akrylämnet eller ändra design.
  Bearbejdning
Spåntagende
  Laserskæring
  Limning
  Bukning
  Polering
  Gravering
  Termoformning
   
  Egenskaber
  Anvendelse
  Produktion af plader og profiler
  Støbt kontra ekstruderet acryl
  Kemikalieresistens
  Strukturelle egenskaber
  Dimensionsstabilitet
  Rengøring
  Brand
  Temperatur
  Spændinger og kærv
  Trykning på acryl
  Acryl kontra glas
  Acryl kontra polycarbonat
  Handelsnavne for acryl
  Environmental impacts of acrylics

   
  F&S
  Hur får jag akrylämnen billigt?
  Vad är toleranser?
  Var köper man akryl?
  Hur stor är värmeutökningen för akryl?

© 2009-2020 Induflex A/S Induflex A/S - Fabriksvej 3 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-post