- Akrylbearbeiding English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Forside | Profil | Kontakt

 

Støpt akryl kontra esktrudert akryl

Akryl produseres i to basisutgaver, støpt og ekstrudert. Støpt akryl produseres ved å blande akrylens flytende bestanddeler i former. For akrylplater mellom to glassplater. Det oppstrå en kjemisk prosess i formen, som skaper et homogent materiale med samme egenskaper i alle retninger. Ekstruder akryl produseres ved kontinuerlig pressing av akrylmassen gjennom en form, samtidig med at den kjemiske prosessen foregår. Ekstrudert akryl er derfor heterogen, med egenskaper som varierer i forhold til retningen. Man snakker om platenes ekstruderingsretning. Støpt akryl anses vanligvis for å være en bedre kvalitet, selv om det faktisk er to forskjellige materialer med både fordeler og ulemper. De forskjellige produksjonsmetodene gir noen små, men viktige forskjeller: Acryl
Fargede akrylplater er som regel støpte.
Profiler er ekstrudert.
 • Kjemikalieresistens
  Støpt akryl er mer resistent overfor de samme løsemidlene.
 • Laserskjæring
  Laserskjæres ekstrudert akryl, vil det bli grader på ene siden av platene. På støpt akryl er det nesten ingen grader. Ved ekstrudert akryl kan snittet på en plate se litt forskjellig ut, avhengig av ekstruderingsretningen.
 • Lasergravering
  Overflaten på lasergravert ekstrudert akryl blir matt grå. På støpt blir den matt hvit.
 • Varmknekking og termoforming
  En plate av ekstrudert akryl kan, pga. ekstruderingsretningen, oppføre seg forskjellig avhengig av i hvilken retning den knekkes. Ved støpt akryl er det ingen forskjell.
  Når støpt farget akryl varmes opp for termoforming eller varmknekking, kan fargen endre seg. Matte fargede overflater kan bli klare og klare overflater kan bli matte. Dessuten kan fargenyansen endre seg. Støpt akryl er vanskeligere å knekke/forme.
 • Tykkelsestoleranser
  Plater i støpt akryl varierer mer i tykkelse. En støkt 3 mm akrylplate varierer +/- 15%. En ekstruder akrylplate varierer derimot kun +/- 5%. Spredningen innenfor toleransen ser også ut til å være mindre på ekstrudert akryl.
  De store toleransene på støpte akrylplater kommer ofte som en overraskelse for konstruktøren, med mange feilkonstruksjoner som følge.
 • Ripemotstand
  Støpt er mer motstandsdyktig mot riper enn ekstrudert akryl.
 • Flammepolering
  Støpt akryl er vanskeligere å flammepolere.
 • Farger
  Støpt akryl produseres i et stort antall standardtykkelser og farger, med varierende gjennomsiktighet. For ekstrudert akryl er fargeutvalget mer begrenset. Hvis en spesialfarge bestilles fra en dansk leverandør, vil det alltid være støpt akryl.
 • Spenninger
  Det er mer spenninger i ekstrudert akryl.
A digital luggage tag made of both cast and extruded acrylic.

3 mm white cast acrylic sheet are printed with a digital printer. A round 2 mm deep milling makes room for an acrylic piece with a QR code can be inserted. The tag is laser cut from the sheet.

The QR codes are printed inverted on 1.5 mm clear extruded acrylic sheets. The printed sheets have double adhesive tape applied on the printed side and is then laser cut into circular pieces.

The 2 acrylic parts are glued together with an NFC chip in between.

The product can be purchased from
Tagonce
Tagone luggage tag
   
Cast extruded laser engraved acrylic
With a CO2 laser both cast and extruded clear acrylic can be laser engraved. The colour of the engraving becomes white on cast acrylic - light grey on extruded acrylic. Note that clear acrylic cannot be laser engraved with a YAG laser.
  Bearbeiding
Sponavvirkende
  Laserskjæring
  Liming
  Knekking
  Polering
  Gravering
  Termoforming
   
  Egenskaper
  Anvendelse
  Produksjon av plater og profiler
  Støpt kontra ekstrudert akryl
  Kjemikalieresistens
  Strukturelle egenskaper
  Dimensjonsstabilitet
  Rengjøring
  Brenning
  Temperatur
  Spenninger og kjerver
  Trykking på akryl
  Akryl kontra glass
  Akryl kontra polykarbonat
  Handelsnavn for akryl
  Environmental impacts of acrylics

   
  Q&A
  Hvordan kan akrylemner bli rimelig?
  Hva er toleranser?
  Hvor kjøper man akryl?
  Hvor stor er varmeutvidelsen for akryl?

© 2009-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-post