– Akrylbearbetning English Deutsch Svenska Norsk Dansk
Förstasidan | Profil | Kontakt

 

Gjuten akryl kontra extruderad akryl

Akryl tillverkas i två basvarianter, gjuten och extruderad. Gjuten akryl tillverkas genom att blanda akrylens flytande beståndsdelar i formar. För akrylskivor mellan två glasskivor. Det uppstår en kemisk process i formen som skapar ett homogent material med samma egenskaper i alla riktningar. Extruderad akryl tillverkas däremot genom att kontinuerligt pressa akrylmassan genom en form samtidigt som den kemiska processen sker. Extruderad akryl är därför heterogen, med egenskaper som varierar beroende på riktningen. Man pratar om skivornas extruderingsriktning. Gjuten akryl anses normalt vara av bättre kvalitet, även om det faktiskt är två olika material med fördelar och nackdelar. De olika tillverkningsmetoderna ger några små, men viktiga skillnader: Acryl
Färgade akrylskivor är som regel gjutna.
Profiler är extruderade.
 • Kemikalieresistens
  Gjuten akryl är mer resistent mot lösningsmedel.
 • Laserskärning
  Om extruderad akryl skärs ut med laser bildas grader på den ena sidan av skivan. På gjuten akryl finns det nästan inga grader. Vid extruderad akryl kan snittet på en skiva se lite annorlunda ut beroende på extruderingsriktningen.
 • Lasergravering
  Ytan på lasergraverad extruderad akryl blir mattgrå. På gjuten akryl blir den mattvit.
 • Varmbockning och termoformning
  En skiva extruderad akryl kan, på grund av extruderingsriktningen, uppföra sig på olika sätt beroende på i vilken riktning den bockas. Det blir ingen skillnad i gjuten akryl.
  När gjuten färgad akryl värms upp för termoformning eller varmbockning kan färgen ändras. Matta färgade ytor kan bli klara och klara ytor kan bli matta. Dessutom kan färgnyansen ändras. Gjuten akryl är svårare att bocka/forma.
 • Tjocklekstoleranser
  Tjockleken på skivor av gjuten akryl varierar mer. En gjuten 3 mm akrylskiva varierar +/- 15 %. Däremot varierar en extruderad akrylskiva endast +/- 5 %. Spridningen inom toleransen är även mindre för extruderad akryl.
  Den stora toleransen för gjutna akrylskivor är ofta en överraskning för konstruktören, vilket leder till många felkonstruktioner.
 • Reptålighet
  Gjuten akryl är reptåligare än extruderad akryl.
 • Flampolering
  Gjuten akryl är svårare att flampolera.
 • Färger
  Gjuten akryl tillverkas i många olika standardtjocklekar och färger med varierande transparens. För extruderad akryl är färgutbudet mer begränsat. Om en specialfärg beställs hos en dansk leverantör är det alltid gjuten akryl.
 • Spänningar
  Det förekommer fler spänningar i extruderad akryl.
A digital luggage tag made of both cast and extruded acrylic.

3 mm white cast acrylic sheet are printed with a digital printer. A round 2 mm deep milling makes room for an acrylic piece with a QR code can be inserted. The tag is laser cut from the sheet.

The QR codes are printed inverted on 1.5 mm clear extruded acrylic sheets. The printed sheets have double adhesive tape applied on the printed side and is then laser cut into circular pieces.

The 2 acrylic parts are glued together with an NFC chip in between.

The product can be purchased from
Tagonce
Tagone luggage tag
   
Cast extruded laser engraved acrylic
With a CO2 laser both cast and extruded clear acrylic can be laser engraved. The colour of the engraving becomes white on cast acrylic - light grey on extruded acrylic. Note that clear acrylic cannot be laser engraved with a YAG laser.
  Bearbejdning
Spåntagende
  Laserskæring
  Limning
  Bukning
  Polering
  Gravering
  Termoformning
   
  Egenskaber
  Anvendelse
  Produktion af plader og profiler
  Støbt kontra ekstruderet acryl
  Kemikalieresistens
  Strukturelle egenskaber
  Dimensionsstabilitet
  Rengøring
  Brand
  Temperatur
  Spændinger og kærv
  Trykning på acryl
  Acryl kontra glas
  Acryl kontra polycarbonat
  Handelsnavne for acryl
  Environmental impacts of acrylics

   
  F&S
  Hur får jag akrylämnen billigt?
  Vad är toleranser?
  Var köper man akryl?
  Hur stor är värmeutökningen för akryl?

© 2009-2021 Induflex A/S Induflex A/S - Hagensvej 25 - 9530 Støvring - Denmark - Tlf.: +45 98 37 19 88 - E-post